Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA VILE OASIS

OPĆENITO

VILA OASIS je privatna kuća namijenjena za iznajmljivanje. Vlasnik Vile Oasis omogućuje i daje svojim gostima najvišu uslugu te je na usluzi 24/7 kako bi gosti u potpunosti uživali.

UVOD

Plaćanjem rezervacije za najam unaprijed, bez zadrške prihvaćate ova opća pravila. Vlasnik Vile zadržava pravo izmjene naznačenih općih pravila koja će biti objavljena na web stranici te će  pravila stupiti na snagu od trena objavljivanja. Svi aneksi Ugovori o najmu kuće za odmor biti će valjani isključivo u pisanoj formi.

Nakon primljene uplate rezervacije, vlasnik Vile će poslati pisanu potvrdu rezervacije gostu. Pisana potvrda rezervacije te opći uvjeti čine Ugovor o najmu kuće za odmor izmedju gosta i vlasnika.

Gost mora biti punoljetan u trenu potpisivanja Ugovora o najmu.

  1. POČETAK NAJMA

Potvrda sadrži informacije o vremenu kada će Vila biti spremna za prihvat gostiju. Vrijeme dolaska te vrijeme odlaska koje je naznačeno se ne mijenja i gost se mora pridržavati vremena dolaska i odlaska. U slučaju prijevremenog dolaska, gost neće moći ući u Vilu prije naznačenog vremena (16:00 je naznačeno vrijeme dolaska). Ključevi će biti u Vili i  biti će predani gostu isključivo ako je čitav iznos uplaćen.

Vrijeme odlaska iz Vile je 10:00 sati te je gost dužan predati vlasnicima ključeve. U slučaju kasnijeg odlaska, gost mora platiti sve dodatne troškove koje vlasnik može snositi i plaća ih gost pri odlasku.

2. VILA OASIS

2.1. BROJ GOSTIJU

Broj gostiju ne moze biti veći od broja gostiju naznačenih i navedenih u potvrdi rezervacije. Broj se odnosi i na djecu bez obzira na dob. Broj osoba se može izmijeniti 3 dana prije dolaska (maksimum osoba jest 6). Upit za izmjenu broja gostiju potrebno je poslati vlasniku.

Gost je dužan prijaviti sve osobe koje dolaze u Vilu a koji nisu navedeni u Ugovoru o najmu kuće za odmor. Ukupan broj osoba koji su u Vili i oko Vile ne smije biti veći od maksimalno naznačenog broja gostiju (6) osim ako vlasnik ne dozvoli.

Ako vlasnik zatekne veći broj osoba u Vili, a da pri tom nisu bili obavješteni, vlasnik ima pravo prekida Ugovora o najmu i to odmah te je gost, kao i ostali gosti zatečeni u Vili, dužan napustiti Vilu u vremenskom periodu od 2 sata te ne može tražiti povrat novca.

2.2. MLADI GOSTI

U slučaju da su gosti mlađi od 25 godina, dužni su obavijestiti vlasnika prilikom rezervacije točan broj gostiju te njihove godine. Vlasnik ima pravo odbiti grupu gostiju koji su mlađi od 25 godina u slučaju da nije bio obaviješten o njihovom dolasku – gosti nemaju prava povrata novca u tom slučaju.

2.3.  ŠATORI I KAMPERI

Zabranjeno je postavljanje šatora ili parkiranje kampera ili kamp kućica u krugu Vile.Vlasnik ima pravo tražiti da se šator ili navedena vozila odmah udalje. U slučaju da se gost ogluši na zahtjev vlasnika, vlasnik ima pravo otkazati Ugovor o najmu kuće za odmor te otkaz Ugovor o najmu kuće za odmor stupa na snagu odmah te je gost dužnan napustiti vilu, sa svim ostalim gostima, unutar dva (2) sata te nema pravo tražiti povrat novca.

2.4. KUĆNI LJUBIMCI I ALERGIJE

Vila Oasis dozvoljava boravak maksimalno 2 kućna ljubimca za koja je potrebno prijaviti tijekom rezervacije. Nije dozvoljeno više kućnih ljubimaca od onog navedenog u potvrdi rezervacije.

Vlasnici kućnih ljubimaca su zaduženi za održavanje njihovih ljubimaca i skupljanje izmeta. Ljubimcima nije dozvoljeno spavanje te ležanje na namještaju Vile. Dodatni troškovi čišćenja su mogući ako se utvrdi da su ljubimci boravili na namještaju.

Svi kućni ljubimci moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće i zaraznih bolesti u skladu sa EU propisima.

Dužnost vlasnika kućnih ljubimaca jest voditi brigu o tim istim ljubimcima te vlasnik Vile ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu ozljedu ili bolest kućnog ljubimca gostiju. Strogo je zabranjeno kupanje kućnih ljubimaca u bazenu.

Ako gost dovede kućnog ljubimca kojeg pri rezervaciji nije naveo, vlasnik ima pravo prekida Ugovora o najmu i to odmah te je gost, kao i ostali gosti zatečeni u Vili, dužan napustiti Vilu u vremenskom periodu od 2 sata te ne može traziti povrat novca.

2.5. BUKA

Postoji mogućnost da gosti čuju buku sa gradilišta, ceste ili slično. Vlasnik nije odgovoran za tu vrstu buke.

U slučaju da gost ili gosti narušavaju javni red i mir te se, nakon upozorenja, ne stišaju, vlasnik ima pravo prekida Ugovora o najmu i to odmah te je gost, kao i ostali gosti zatečeni u Vili, dužan napustiti Vilu u vremenskom periodu od 2 sata te ne može tražiti povrat novca.

2.6. BAZEN

Gost je dužan pridržavati se pravila i uputa vezanih za korištenje bazena (upute se nalaze kraj bazena) zbog vlastite sigurnosti ali i sigurnosti ostalih gostiju. Gost snosi odgovornost za upotrebu bazena. Djeca ne mogu biti bez nadzora u ili kraj bazena.

Upotreba protustrujnog mlaza je opasna te može uzrokovati zdravstvene poteškoće te ju gost koristi na vlastitu odgovornost.

2.7. KUĆNA PRAVILA

Vila Oasis ima kućna pravila koja su istaknuta u samoj Vili. Gosti su dužni drzati se pravila i poštivati ih. U slučaju ne pridržavanja pravila (ozbiljna povreda Ugovora o najmu kuće za odmor), vlasnik ima pravo prekida Ugovora o najmu kuće za odmor i to odmah te je gost, kao i ostali gosti zatečeni u Vili, dužan napustiti Vilu u vremenskom periodu od 2 sata te ne može traziti povrat novca.

  1. CIJENE I PLAĆANJE

Cijene su navedene u Eurima za tjedni boravak, osim ako nije drugačije naznačeno. Plaćanje se vrši isključivo bankovnim transferom.

30% avansnog plaćanja dogovorene cijene se plaća pri rezervaciji koja je obvezujuća. Nakon toga je rezervacija potvrđena, vlasnik šalje Ugovor o najmu te ovi Opći uvjeti stupaju na snagu. Ugovor o najmu kuće za odmor je gotov kada vlasnik Vile primi avansni iznos. U slučaju da u roku od 3 dana vlasnik ne primi avansni iznos, Ugovor o najmu se poništava te je vlasnik u mogućnosti zasnovati novi Ugovor o najmu sa novim gostima.

U cijenu smještaja ulazi slijedeće: troškovi vode, struje, interneta, korištenje posteljine, ručnika, kuhinjskih krpa, završno čišćenje, održavanje bazena te okućnice te boravišna taksa i osiguranje i osiguranje za goste.

Plaćanje preostalog iznosa smještaja potrebno je izvršiti 30 ili više dana prije početka najma Vile.

U slučaju otkazivanja rezervacije, iznos uplaćen prije otkazivanja rezervacije neće biti vraćen.

Za rezervacije koje su potvrdjene 30 ili više dana prije početka najma primijenit će se slijedeći uvjeti:

a) avansno plaćanje iznosa od 30% ukupne cijene se plaća ODMAH.
b) ostatak od 70% iznosa potrebno je uplatiti ne kasnije od 30 dana prije početka najma.
c) u slučaju da se rezervacija realizira 30 dana prije početka najma, plaća se 100% iznosa.

3.1. PLAĆANJE NA VRIJEME

Gost je dužan izvršiti plaćanja u periodu navedenom prije. Ako se gost ne pridržava pravila plaćanja, vlasnik ima pravo prekida Ugovora o najmu i to odmah te je gost, kao i ostali gosti zatečeni u Vili, dužan napustiti Vilu u vremenskom periodu od 2 sata te ne može tražiti povrat novca.

Vlasnik nije dužan obavijestiti gosta o plaćanju ali, vodeći se posebnom brigom za goste, poslat će poruku (u pisanoj formi) kao podsjetnik o obvezi plaćanja (kako ne bi došlo do otkazivanja Ugovora o najmu kuće za odmor).

  1. OTKAZIVANJE UGOVORA I IZMJENE

4.1. Gotov Ugovor o najmu kuće za odmor može se otkazati isključivo u pisanoj formi (elektroničkom poštom). Otkazivanje stupa na snagu kada vlasnik zaprimi otkazno pismo u pisanoj formi.

4.2. U slučaju otkazivanja Ugovor o najmu kuće za odmor, sva primljena sredstva do otkaza o najmu neće se vratiti gostu.

4.3. U slučaju da gost pronađe druge goste kao zamjenu u istom periodu, za istu cijenu te pod istim Uvjetima, Vila Oasis će odmah izadati novi Ugovor o najmu kuće za odmor nakon zaprimanja svih potrebnih podataka o novim gostima. Prije primljena uplata od 30% ukupnog iznosa se neće vratiti starim gostima već će ostatak od 70% preostalog iznosa biti naplaćen novim gostima.

U slučaju prirodne nepogode ili bilo kakve nezgode na Vili prije početka Ugovora o najmu kuće za odmor, vlasnici nisu odgovorni za otkazivanje  Ugovor o najmu kuće za odmor.

  1. POLOG U SLUČAJU ŠTETE

Gost je dužan ostaviti polog u iznosu 200 Eura pri dolasku u Vilu (osiguranje od štete). Polog i iznos pologa biti će naznačen u potvrdi rezervacije kao i u Ugovoru o najmu kuće za odmor. Polog je osiguranje za vlasnika za bilo kaku štetu u Vili koju vlasnik može isplatiti iz pologa. U slučaju da je šteta veća od iznosa pologa, gost je dužan platiti cijeli iznos štete. Ako nikakva šteta nije učinjena, vlasnik je dužan vratiti polog gostu tijekom vraćanja ključeva pri odlasku gosta.

  1. ŠTETA

Gost je dužan odnositi se sa unajmljenom Vilom primjereno i sa pažnjom. Gost je dužan, pri odlasku, ostaviti Vilu u stanju u kojem je tu istu i našao. U slučaju štete, gost odgovara vlasniku. Vlasnik moze naplatiti štetu iz pologa naznačenog u Općim uvjetima (Članak 5.). Ako iznos pologa nije dovoljan da se steta namiri, gost je dužan platiti čitav iznos štete vlasniku odmah.

Namjerno uzrokovanje štete ili remećenje javnog reda i mira je smatra teškom povredom Ugovora o najmu kuće za odmor te vlasnik ima pravo prekida Ugovora o najmu kuće za odmor i to odmah te je gost, kao i ostali gosti zatečeni u Vili, dužan napustiti Vilu u vremenskom periodu od 2 sata te ne može tražiti povrat novca.

Gost je dužan odmah prijaviti vlasniku bilo kakvo oštećenje na Vili ili oko Vile tijekom trajanja Ugovora o najmu. Pri odlasku gostiju, gost i vlasnik će provjetiti Vilu i oko Vile kako bi se utvrdilo je li doslo do štete ili nije.

U slučaju da štete nema, vlasnik mora vratiti polog (Članak 5. Općih uvjeta).

U slučaju da je potrebno dodatno čišćenje Vile, vlasnik može zadržati polog.

  1. OŠTEĆENJA, PRITUŽBE I POPRAVCI

U slučaju da gost prilikom ulaska u Vilu primjeti oštećenje, prljavštinu ili bilo kakvu nepravilnost te ima li bilo kakvu pritužbu, prijavljuje pritužbu bez odgode i to tijekom 24 sata. Pritužba u svezi čišćenja se podnosi odmah. Pritužba se šalju direktno vlasniku.

Pisana pritužba šalje se na slijedeću adresu: villaoasis.kostrena@gmail.com.

Dužnost gosta je izbjeći bilo kakvu štetu.

U slucaju bilo kakve pritužbe, potrebno je dati vlasniku dovoljno vremena za saniranje štete.

U slučaju prijevremenog odlaska gostiju bez obavijesti vlasniku, gost snosi troškove a ne vlasnik.

Ako gost ne dozvoli dovoljno vremena za saniranje štete, Ugovor o najmu kuće za odmor se poništava.

  1. TEHNIČKA OPREMA VILE

Vila Oasis ima sve potrebne aparate, tehničku opremu i ostale pogodnosti koja pružaju ugodan boravak u Vili. Vlasnik je dužan osigurati izvrsnu funkcionalnost svega navedenoga. U slučaju kvara bilo kojeg aparta, tehničke opreme ili čega drugoga, gost će obavijestiti vlasnika o nastaloj situaciji te će vlasnik promptno reagirati i popraviti ili zamijeniti aparat ili tehničku opremu.

  1. VIŠA SILA

U slučaju da se Ugovor o najmu kuće za odmor ne može izvršiti ili ispuniti zbog više sile (potres, rat, prirodna katastrofa, štrajk, zatvaranje granica ili slično), vlasnik može raskinuti Ugovor o najmu kuće za odmor.

  1. POSLJEDNJE ODREDBE I NADLEŽNOST

10.1.Vila Oasis je odgovorna za točnost podataka.

10.2. Svako korištenje slika i informacija sa stranice www.villaoasis-kostrena.eu je zabranjeno.

10.3. U slučaju kršenja odredbi ovog Ugovora o najmu, vlasnik ima pravo prekida Ugovora o najmu i to odmah te je gost, kao i ostali gosti zatečeni u Vili, dužan napustiti Vilu u vremenskom periodu od 2 sata te ne može tražiti povrat novca.

10.4. Ugovorne osobe mogu doći do rješenja razgovorom i dogovorom. U slučaju bilo kakvog spora, nadležan je Sud u Rijeci.